Gevonden producten

  artikelnummer omschrijving onderdelen
Kabelbox XPA 47.510.10 Kabelbox XPA
5m - H05VV-F 3 G 1.5 mm²
Meer info
Kabelbox XPZ 47.521.10 Kabelbox XPZ
10m - H05VV-F 3 G 1.5 mm²
Meer info
Kabelbox XPZ 47.522.10 Kabelbox XPZ
15m - H05VV-F 3 G 1.5 mm²
Meer info
Kabelbox XPZ 47.523.10 Kabelbox XPZ
20m - H05VV-F 3 G 1.5 mm²
Meer info
Kabelhaspel XPN 47.534.10 Kabelhaspel XPN
25m - H05VV-F 3 G 1.5 mm²
Meer info
Kabelhaspel XPN 47.535.10 Kabelhaspel XPN
50m - H05VV-F 3 G 1.5 mm²
Meer info
Kabelhaspel XPN 47.539.10 Kabelhaspel XPN
zonder kabel
Meer info
Kabelhaspel XPD 47.544.10 Kabelhaspel XPD
25m - H07RN-F 3 G 1.5 mm²
Meer info
Kabelhaspel XPD 47.545.10 Kabelhaspel XPD
40m - H07RN-F 3 G 1.5 mm²
Meer info
Kabelhaspel XPD 47.546.10 Kabelhaspel XPD
25m - H07RN-F 3 G 2.5 mm²
Meer info
Kabelhaspel XPD 47.547.10 Kabelhaspel XPD
50m - H07RN-F 3 G 1.5 mm²
Meer info
Kabelhaspel XPD 47.548.10 Kabelhaspel XPD
40m - H07RN-F 3 G 2.5 mm²
Meer info
Kabelhaspel XPD 47.549.10 Kabelhaspel XPD
zonder kabel
Meer info
Kabelhaspel XPN 47.549.40 Kabelhaspel XPN
blinde voorplaat-zonder kabel
Meer info
Kabelhaspel XPJ Compact 47.556.10 Kabelhaspel XPJ Compact
25m - H05VV-F 3 G 1.5 mm²
Meer info
Kabelhaspel XPJ 47.557.10 Kabelhaspel XPJ
50m - H05VV-F 3 G 1.5 mm²
Meer info
Kabelhaspel XPJ Compact 47.559.10 Kabelhaspel XPJ Compact
Compact - zonder kabel
Meer info
Kabelhaspel XP-PRO 47.563.10 Kabelhaspel XP-PRO
50m - H07RN-F 3 G 1.5 mm²
Meer info
Kabelhaspel XP-PRO 47.564.10 Kabelhaspel XP-PRO
25m - H07RN-F 3 G 1.5 mm²
Meer info
Kabelhaspel XP-PRO 47.565.10 Kabelhaspel XP-PRO
40m - H07RN-F 3 G 1.5 mm²
Meer info
Kabelhaspel XP-PRO 47.566.10 Kabelhaspel XP-PRO
25m - H07RN-F 3 G 2.5 mm²
Meer info
Kabelhaspel XP-PRO 47.567.10 Kabelhaspel XP-PRO
33m - H07RN-F 3 G 2.5 mm²
Meer info
Kabelhaspel XP-PRO 47.568.10 Kabelhaspel XP-PRO
40m - H07RN-F 3 G 2.5 mm²
Meer info
Kabelhaspel XP-PRO 47.569.10 Kabelhaspel XP-PRO
zonder kabel
Meer info